بسته شد
منوی بلاگ
دیگران

"رنگ‌ها دیگر برایم آن قوّت سابق را ندارند

 قرمزها گل‌آلود به نظر می‌رسند و نقاشی‌هایم روزبه‌روز تیره‌تر می‌شوند"


تو ذهنم هیچ چیز دیگه اونقدر مستقل و واضح نیست که بشه نوشت 

نمیشه وصف کرد حتی؛غلیظ شاید

دارم مقاومت میکنم همین چند خط رو پاک نکنم 

لال.